SMS-tjänst för brandvarnare

13 november 2015

SMS-tjänst påminner om test av brandvarnare

Nu finns en ny kostnadsfri SMS-tjänst som ska hjälpa fler att komma ihåg att testa sina brandvarnare regelbundet. Den riktar sig till privatpersoner och lanseras av nätverket Aktiv mot brand.

Samtliga av Mörbylånga Bostads lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Har du ingen brandvarnare i din lägenhet ber vi dig kontakta oss så ordnar vi med det.

Du som hyresgäst ansvarar för att kontrollera att brandvarnaren fungerar samt för att byta batterier vid behov.

Nästan alla hushåll i Sverige har brandvarnare, men i var tionde bostad fungerar den inte rapporterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det betyder att det finns över 400 000 verkningslösa brandvarnare ute i landet. Den vanligaste orsaken är att brandvarnarna testas för sällan.

Genom att erbjuda regelbundna SMS-påminnelser om att testa sin brandvarnare är målsättningen att andelen fungerande brandvarnare i Sverige ska öka.
– En av de viktigaste åtgärderna för att minska antalet skadade och döda i bostadsbränder är att se till att våra brandvarnare verkligen fungerar. Vi hoppas därför på ett stort intresse för vår nya kostnadsfria SMS-tjänst, säger Anders Lundberg brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Via www.skyddadigmotbrand.se kan du nu enkelt ställa in hur ofta du vill få en SMS-påminnelse om att kontrollera din brandvarnare. Det går även att tipsa en vän om tjänsten.