Äppelvägens äldreboende om- och tillbyggnation

Mörbylånga Bostads AB har fått i uppdrag av Mörbylånga kommun att genomföra en om- och tillbyggnad av Äppelvägens äldreboende i Färjestaden. Tillbyggnationen kommer att få en area på ca. 1.100 m² fördelat på 16 boenderum, 2 dagrum och gemensamt kök. Färdigställandet är planerat till december månad 2017.

Tisdagen den 21 mars 2017 togs första spadtaget för utbyggnaden av de 16 nya boendeplatserna med tillhörande gemensamhetsytor. Byggentreprenören som vann upphandlingen och som kommer att utföra om och tillbyggnationen heter Entreprenad Aktiebolaget Stele.

 
Första spadtaget togs av Gunilla Karlsson (C), Eva Folkesdotter-Paradis (M) som ordförande i omsorgsnämnden, samt Äppelvägens enhetschef Jenny Westerlund.

  2017-06-26 Förberedande markarbeten är gjorda och plattan har torkat, nu fortsätter arbetet med resning av väggarnas regelverk samt av takstolar.

  2017-07-07  Takstolarna är nu på plats på två av byggnadens flyglar.

  Plattsättning av uteplatser och innergård pågår samtidigt som arbetet med byggnadsarbetet fortlöper enligt plan. På innergården har en vattentank för uppsamling av regnvatten grävts ned, tanken som ska samla upp regnvatten från byggnadens hängrännor kommer sedan att förses med en klassisk handpump som för tankarna till gamla tiders gårdsplaner.

  Delar av byggnaden har nu fått svall och papp, tätt hus beräknas till början av september månad.

2017-09-13 Takbeklädnad, ytterväggar och plåtarbeten slutförs inför ”tätt hus”.