Ny grönytemiljö, Telegatan 4, Färjestaden

Mörbylånga Bostad tittar just nu på olika lösningar för att skapa en ny, mer ombonad och trevlig grönytemiljö på Telegatan 4 i Färjestaden.

Landskapsarkitekterna ”Landskaparna” har ställt samman en idéskiss som Mörbylånga Bostad presenterat för de boende i området i samband med ett kundevent. De boende fick då möjlighet att lämna förslag och åsikter om idéskissen. Hyresgästernas synpunkter har sammanställts och idéskissen kommer att korrigeras efter en del av de önskemål som inkommit.

Under vattenbrist som inträffade på Öland under 2016 valde Mörbylånga Bostads att avvakta med projektet tills dess att tillgången på vatten för bevattning av de nyanlagda grönytorna stabiliserats.

Byggstarten har nu satts till vecka 47-48, 2017 då den övergripande uppfräschningen av områdets grönytor genomförs. Arbetet kommer att innefatta ny belysning, nya grönytor, planteringar, sittplatser och cykelställ.

Projektet ingår i Mörbylånga Bostads arbete med fokusområden och redan tidigare under året har ny energibesparande inomhusbelysning monterats i trapphus och gemensamhetsutrymmen. Ny elektronisk bokning av tvättstuga har integrerats med elektroniska namnskåp i trapphusen. I samband med upprustningen av grönytorna kommer även områdets brevlådor att bytas ut till postboxar i trapphusen.

Utemiljö Telegatan4