Ny grönytemiljö, Telegatan 4, Färjestaden

Mörbylånga Bostad tittar just nu på olika lösningar för att skapa en ny, mer ombonad och trevlig grönytemiljö på Telegatan 4 i Färjestaden.

Landskapsarkitekterna ”Landskaparna” har ställt samman en idéskiss som Mörbylånga Bostad presenterat för de boende i området i samband med ett kundevent. De boende fick då möjlighet att lämna förslag och åsikter om idéskissen.

Hyresgästernas synpunkter har sammanställts och idéskissen kommer att korrigeras efter en del av de önskemål som inkommit.

Under rådande vattenbrist på Öland har Mörbylånga Bostads dock valt att avvakta med projektet tills dess att tillgången till vatten för bevattning av nyanlagda grönytor stabiliserats.

Preliminär byggstart är satt till hösten 2017 då en övergripande uppfräschning av området kommer att genomföras.

Utemiljö Telegatan4