Nytt HVB hem uppförs vid Rönningegården

På uppdrag av Mörbylånga Kommun uppför Mörbylånga Bostads AB ett nytt HVB hem vid Rönningegården i Mörbylånga.

Byggnaden som är av modultyp kommer att genomgå en viss fasadrenovering efter färdigställandet. Lokalerna kommer sedan att bestå av boenderum, gemensamhetsytor och personalutrymmen.

Byggnaden beräknas vara färdigställd under hösten 2017.

2017-09-13 Nya takstolar är på plats.