Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av Mörbylånga Bostads.

Mörbylånga Bostads godkänner andrahandsuthyrning vid studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, längre utlandsvistelse, samt om hyresgäst ska provbo med någon eller vårdas på sjukhus under längre tid.

Andrahandsuthyrning tillåts i maximalt 1år

Mörbylånga Bostads AB måste erhålla information om andrahandshyresgästen

1:a hands hyresgäst har fortsatt fullt ansvar för hyreslägenheten

2:a hands hyresgäst har ingen besittningsrätt och ingen förtur på hyrd lägenhet.

Mörbylånga Bostads kan neka uthyrning trots att ovanstående kriterier uppfylls om andrahandshyresgästen tidigare har dokumenterad avhysning, misskötsel, dokumenterad konflikt eller skuld sedan tidigare hos Mörbylånga Bostads AB.