Young attractive man cleaning his flat

Dina skyldigheter

Du är skyldig att betala din hyra i tid annars kan du riskera att förlora din bostad. Hyran betalas i förskott och ska vara oss tillhanda senast på förfallodatumet som står på hyresavin som vi skickar ut som underlag för betalning. Hyresavierna delas ut 1 gång i kvartalet och Du erhåller då avierna för de nästkommande 3 månaderna. Ex i december delas hyresavierna ut för januari, februari och mars.

Du är skyldig att vårda och sköta Din lägenheten. Till detta hör att städa, såsom att hålla spis och ugn rena så att inte smuts och fett bränner fast, frosta av kyl och frys med jämna mellanrum, rengöra spisfläkt, städa WC, tvättställ och badkar, rensa avloppsbrunnar och vattenlås. Men hit hör också att byta glödlampor/lysrör i lägenhetens lampor och batterier i brandvarnaren. Görs inte detta och skada uppstår kan du bli skadeståndsskyldig.

Du är skyldig att meddela hyresvärden om det inträffar en skada i lägenheten, så att skadan inte förvärras. Gör du inte detta och skadan förvärras kan du bli skadeståndsskyldig.