Happy father doing barbecue with her daughter on a sunny day

Hyresgästföreningen

Alla hyresgäster inom Mörbylånga Bostads AB som är anslutna till hyresgästföreningen är också medlemmar i den Lokala hyresgästföreningen, som är en del av hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland med kontor i Kalmar. Lokala hyresgästföreningens uppgift är att stå så nära medlemmarna som möjligt. Föreningen genomför bostadsmöten, trivselaktiviteter i form av vårfest, grillfest, bussutflykt och julfest samt har då och då samråd med Bostadsbolaget i olika frågor. Aktiviteterna görs i såväl Mörbylånga som i Färjestaden. I Mörbylånga ordnas också öppet hus i kvarterslokalen en gång i månaden under vinterhalvåret.

Ledamöter i styrelsen är Elisabet Engqvist, ordförande, tel. 0485-406 21 och Sonia Lindell, Mörbylånga, Inger Söderlund, Anneli Frangén, Caterina Olsson och Lars Falk, Färjestaden, samt Leif Linder, Skogsby. Lokala hyresgästföreningen har en egen Facebooksida www.facebook.com/hgfoland33

Representanter för lokala hyresgästföreningen biträder även vid hyresförhandlingar, där en förhandlare från regionen står för den juridiska sakkunskapen. Vill Du veta mer eller registrera Dig som medlem kan Du besöka Hyresgästföreningens hemsida www.hyresgastforeningen.se.