Young couple on moving day sitting with cardboard boxes

Lägenhetsbyte

Lägenhetsbyte kan ske tidigast 6 månader efter att ditt nuvarande hyreskontrakt tecknats hos MBAB.

MBAB har ingen särskild byteskö utan bytessökande hanteras enligt samma kösystem som ordinarie lägenhetssökande.

Ingen förtur ges vid byte. Undantaget är om synnerliga godtagbara och dokumenterade skäl föreligger.
Vid byte till lägenhet med högre hyra tas en kreditupplysning där samma kriterier som vid ordinarie erbjudande av lägenhet ska uppfyllas.

Har 2 hyresgäster funnit bytesmöjlighet på egen hand och kan tänka sig att byta lägenhet med varandra så är detta okej mot en viss avgift. Besiktning sker då i möblerad lägenhet och nya kontrakt måste tecknas.