Young attractive couple signing contract

Överlåtande av kontrakt

MBAB följer hyreslagen, närstående som varaktigt varit sambo (gemensamt hushåll) med kontraktsinnehavaren (inneboende är inte okej) kan överta kontrakt.

Den som vill överta hyreskontrakt ska kunna bevisa att denne har bott varaktigt i lägenheten.

Ny hyresgäst ska uppfylla kraven vi ställer på hyresgäster (se uthyrningspolicy).

Den nya hyresgästen övertar ansvar för eventuella skador på lägenheten som skett under tidigare hyresgästs kontraktstid.

Nytt kontrakt tecknas inte med den övertagande parten kontraktet transporteras från tidigare hyresgäst.