Parkeringstillstånd

Mörbylånga Bostad införde våren 2015 parkeringstillstånd på områdesparkeringarna: Granitvägen, Marmorvägen samt Safirvägen 4-6. Här följer föreskrifter samt områdesinformation för de aktuella områdena.

Parkeringsföreskrifter gällande områdesparkeringar på: Granitvägen, Marmorvägen samt Safirvägen 4-6

 • Vid parkering på områdesparkeringarna på Granitvägen, Marmorvägen samt Safirvägen 4-6 krävs parkeringstillstånd.
 • Parkeringstillstånden gäller ej på Marmorvägen 13 vars parkering enbart avser gruppboende.

Parkeringstillstånds gällande & placering

 • Varje lägenhet är tilldelat 1 st parkeringstillstånd.
 • Innehav av tillstånd innebär inte att bilplats garanteras.
 • Tillståndet medger enbart parkering på de av tillstånden anvisade P-platserna.
 • Parkeringstillståndet ska vara placerat i vindrutans nedre högra hörn och vara väl läsbart utifrån vid parkering.
 • Parkeringstillståndet får inte överlåtas till tredje part.
 • Parkeringstillståndet får ej kopieras.
 • Vid uppsägning av hyreskontrakt skall parkeringstillståndet återlämnas till hyresvärden i samband med slutbesiktning eller vid inlämnande av lägenhetsnycklar.
 • Parkeringstillståndet gäller inte för fordon som inte brukas, saknar registreringsskyltar, innehar saluvagnsskyltar, som har körförbud, som är oskattad eller som saknar trafikförsäkring.
 • Parkeringstillståndet gäller ej för uppställning av husvagnar, släpfordon, efterfordon.
 • Vid missbruk av eller vid brott mot föreskrifter för parkeringstillståndet har hyresvärden rätt att omedelbart återkalla tillståndet.
 • Parkeringstillståndet är ett värdeföremål, handha och förvara därför ditt P-tillstånd på ett betryggande sätt.
 • Vid borttappat P-tillstånd kontaktas hyresvärden för ersättningskort. Det borttappade kortet registreras då automatiskt som ogiltigt. En avgift för borttappat P-tillstånd påförs kommande hyresavi.
 • Upphittat P-tillstånd överlämnas omgående till hyresvärd.

Områdesföreskrifter

Bilkörning är förbjuden på innegårdarna, förutom vid lastning och lossning av tyngre föremål såsom möbler m.m. Vid inkörsel för att lasta eller lossa , måste du köra försiktigt max 10 km/h och visa hänsyn samt inte ha bilen stående mer än en kort stund just vid lastning/lossningen.

Vi strävar efter att minimera biltrafik inom området. En säkerhetsaspekt dels för att utryckningsfordon snabbt ska kunna ta sig in till fastigheterna men också för att barn som leker inte ska skadas.

Parkering får endast ske på markerade anvisade parkeringsplatser samt med väl synligt parkeringstillstånd.