Lovely woman rolling up a carpet to prepare to move house

Uppsägning och avflyttning

Uppsägning ska ske skriftligen (baksidan av kontraktet) och du måste säga upp kontraktet senast tre (3) kalendermånader innan avflyttningsdagen (vid dödsfall gäller en kalendermånad).

Uppsägningen räknas alltid från det närmsta efterföljande månadsskiftet. Ett exempel: Om du säger upp lägenheten den 30 januari blir lägenheten uppsagd för avflyttning till den 30 april. Om du däremot säger upp lägenheten den 1 februari blir lägenheten uppsagd för avflyttning till den 31 maj.

Att tänka på vid uppsägning

  • Att lämna din nya adress samt telefonnummer till oss vid uppsägning. Samt boka en tid för förbesiktning.
  • Att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten. Du är enligt lag skyldig att visa lägenheten för nya hyresgäster men vi hjälper dig. Vår kundservice kontaktar dig efter uppsägningen för att boka en tid för visningen. Vid visningstillfället kommer sedan en representant från Mörbylånga Bostads hem till dig och hjälper dig med visningen samt med att svara på frågor om lägenheten. Visningen kan ske för en eller flera intressenter samtidigt.
  • Att beställa slutbesiktning i god tid innan avflyttning, så att du erhåller en tid som passar. Detta gör du på telefon 0485-472 52. Vid besiktningstillfället ska lägenheten vara utflyttad och flyttstädad. Under besiktningen granskas din lägenhet och tillhörande utrymmen. Ett normalt slitage i lägenheten är fullt acceptabelt, men förekommer det exempelvis trasiga/skadade tapeter, vitvaror, golv, dörrar får ni själva stå för dessa kostnader. Så gäller även om lägenheten inte är städad. Tänk också på att du måste lämna tillbaka samtliga nycklar vid besiktningstillfället.
  • Större mängder avfall och möbler som ska slängas lämnas in på någon av kommunens återvinningscentraler.
  • Vi sköter avläsning och avflyttningsrapportering till elbolaget.