Den yttre miljön

Skötsel
Vi har ett eget arbetslag som ansvarar för den yttre skötseln. De ansvarar för att de gemensamma gräsmattorna klipps, gångar sopas, buskar trimmas mm. Har du synpunkter på deras arbete ring oss gärna.

Snöskottning
När snön eventuellt kommer, snöröjer vi i egen regi. Vid ihållande snöoväder klarar vi inte att hålla öppet till 100% och då prioriterar vi att hålla in- och utfartsvägar farbara. Efter snöfallets upphörande plogar vi parkeringsplatser, gång- och cykelvägar samt ser över entréer.

Balkonger/Uteplatser
Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats, men tänk på att det är du som ansvarar även för detta utrymme och du måste även här visa hänsyn till dina grannar. Tänk därför på;

  • att endast använda el eller gasolgrill om du ska grilla på balkong/uteplats. Detta både pga brandrisk och att grannar kan störas av os och rök
  • att inte piska och skaka mattor som dammar på balkongen/uteplasten.
  • att inte mata fåglar från eller nära balkong/uteplats då detta även drar till sig råttor och möss.
  • att undvika att röka på balkong/uteplats, eftersom många tycker att cigarettrök är obehagligt.
  • att balkonglådor ska sättas upp på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl.
  • Pga olycksrisken är inte studsmattor och/eller vattenpooler accepterade inom våra områden.