Fastighetsdrift

Våra medarbetare inom fastighetsdriften står för en viktig och stor del av den dagliga skötseln och kundkontakten ute på Mörbylånga Bostads egna och förvaltade fastigheter. Med teknik- och servicekunskap handhas verksamhetsvaktmästeri, reparationer, besiktningar, lägenhetsvisningar, grönyteskötsel och VVS-arbeten. Fastighetsdriften består av två enheter, Fastighetsdrift Fast och Fastighetsdrift Mobil.

Fastighetsdrift Fast
Arbetar i områdesteam och hanterar din felanmälan, allmän fastighetsskötsel, verksamhetsvaktmästeri m.m.

Fastighetsdrift Mobil
Arbetar över hela fastighetsbeståndet och handhar flexibla lösningar för lägenhetsbesiktningar, lägenhetsvisningar, grönyteskötsel, VVS-arbeten m.m.


Mikael Engberg
Mikael Engberg

Arbetsledare - Fastighetsdrift Fast

0485-477 41

Skicka e-post
Benny Sjöstrand
Benny Sjöstrand

Arbetsledare - Fastighetsdrift Mobil

0485-472 54

Skicka e-post