Mörbylånga Fastighets AB´s styrelse

Bolagsstyrelsen består av sju ledamöter

Ulrik Brandén (M) – Ordförande

Hans Sabelström (C) – 1:e vice ordförande
Jerker Nilsson (S) – 2:e vice ordförande
Berne Klysing (FP) – ledamot
Kent Ingvarsson (M) – ledamot
Ella-Britt Andersson (S) – ledamot
Roger Hedh (S) – ledamot

Bo Sjölin (MP) – ersättare
Stellan Ungerholm (M) – ersättare
Gudrun Mo (C) – ersättare
Margita Asén (KD) – ersättare
Sten-Olof Söderlund (V) – ersättare
Per-Olof Johansson (S) – ersättare
Mathilda Wärenfalk (S) – ersättare