Trogna och lojala hyresgäster

15 december 2015

Vi på Mörbylånga Bostads AB är lyckligt lottade med många trogna och lojala hyresgäster. Enkäten vi förra året genomförde bland våra hyresgäster visade dock på att hyresgäster som bott hos oss en längre tid kände sig lite åsidosatta. Så kan vi absolut inte ha det.

Vi har därför tagit fram ett program för lojala hyresgäster, en policy hur vi hanterar hyresgäster som bott länge hos oss. Under 2016 kommer vi börja agera. Vi börjar med de som har bott allra längst (vilket är många år, MBAB har väldigt lojala hyresgäster). Vi kommer boka in ett besök där vi gemensamt går igenom lägenheten. Därefter erbjuder vi olika åtgärder i samråd med hyresgästen. Vi hoppas att detta ska resultera i att våra lojala hyresgäster ska känna sig uppskattade och premierade.