Uthyrningspolicy i korthet

23 november 2015

Mörbylånga Bostads presenterar en förkortad version av uthyrningspolicyn

Vi har nu tagit fram en förkortad version av Mörbylånga Bostads uthyrningspolicy. Den förenklade versionen är framtagen för att förtydliga de punkter vi får flest frågor kring när det gäller kösystemet och uthyrning av våra lägenheter.
Uthyrningspolicyn följer hyreslagen och är det regelverk som våra anställda arbetar efter vid uthyrning av våra bostäder.
För att läsa uthyrningspolicyn i sin helhet, var god klicka på länken längst ner på denna sidan.

Här följer den förenklade versionen av uthyrningspolicyn

  • MBABs kösystemet är baserat på köpoäng. 1 dag i kön =1 köpoäng.
  • Det går bra att ställa sig i kön från och med sin 16års-dag.
  • Som bostadssökande anmäler du själv intresse för de lediga bostäder som du kan tänka dig att hyra, detta görs antingen via vår hemsida eller via telefon.
  • Syftet med din intresseanmälan och ditt hyreskontrakt skall vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för ditt eget bruk.
  • MBAB lämnar ingen förtur, det är köpoängen och godkänd ekonomi som avgör vem som blir erbjuden att gå på visning av en lägenhet.
  • För att få erbjudande om lägenhet får inte hyran överstiga mer än 40% av hushållets inkomst efter skatt. Exempel: Om bostaden du söker kostar 6 000 kr så ska hushållets gemensamma inkomst vara minst 15 000 kr efter skatt.
  • Tänk på uppsägningstiden på ditt nuvarande boende så du undviker dubbla hyror. MBAB tillämpar 3månaders uppsägningstid även vid byte av lägenhet inom MBABs egna bestånd.
  • En kreditkontroll görs före erbjudande om lägenhet. Sökande får ej ha hyresskulder och får ej ha betalningsanmärkningar registrerade under de senaste 6 månaderna. Sökande får ej heller ha tidigare dokumenterad misskötsel hos MBAB.
  • Som sökande har du rätt att tacka nej till 2 erbjudanden om lägenhet, vid 3e tillfället nollställs köpoängen.
  • Skriver du på ett nytt hyreskontrakt hos MBAB nollställs din köpoäng. Är ni två som ska stå på kontraktet gäller detta för båda. Vill ni fortsätta att stå i vår bostadskö och börja samla nya poäng måste ni kontakta MBAB om detta.

Uthyrniningspolicyn i sin helhet