Vattenbesparande åtgärder

2 mars 2016

Vattenbrist på Öland

Vattennivåerna på Öland är mycket låga efter den torra sommaren. Även hösten var fattig på nederbörd så kommunens vattentäkter fylldes inte på som de brukar.

Du behöver inte bunkra vatten av rädsla att vattnet ska ta slut. Däremot ber vi dig att vara sparsam med vattnet. Här får du enkla tips som kan innebära stor besparing.

  • Meddela MBAB om det droppar i kranar eller rinner i toaletten.
  • Undvik att diska under rinnande vatten.
  • Stäng av vattnet i duschen under tiden du tvålar in dig.
  • Undvik att bada i badkar.
  • Undvik att låta kranen i handfatet rinna när du borstar tänderna eller rakar dig.

MBAB genomför vattenbesparande åtgärder

För att underlätta för våra hyresgäster i denna process kommer MBAB genomföra en del vattenbesparande åtgärder. Vi kommer bland annat installera så kallade sparstrålesamlare i dusch och handfat i varje lägenhet. Arbetet kommer att påbörjas under våren och du kommer få information innan vi påbörjar arbetet i just ditt hus.

Vattenbesparande åtgärder