Vi vattenkompenserar vid fastighetsunderhåll

14 april 2016

Mörbylånga Bostads genomför just nu fastighetsunderhåll som medför ökat vattenuttag vid några av våra fastigheter. Under den rådande vattenbristet på Öland kommer vi att vattenkompensera för det ökade uttaget av vatten genom att tillför kommunen vatten i samma mängd som vi förbrukar vid underhållet.

Pressrelease angående Mörbylånga Bostads vattenkompensering:

Pressrelease Vattenkompensation 2016-04-18

 

 

Vi vattenkompenserar vid fastighetsunderhåll